torsdag 14 augusti 2008

Bidragsfusket fuskar vidare

Försäkringskassan har inte lyckats stoppa bidragsfusket, trots att man satsat hårt på olika åtgärder under de senaste tre åren. Kravsumman har ökat istället för att minska. Det kunde ju vem som helst ha räknat ut, att de som fuskar de fuskar alltid vidare. Det är de oskyldiga som blir drabbade istället. Och huuuuuur mycket har detta kostat då?

Inga kommentarer: